[ Kezdőlap ][ Házirend ][ Blog ][ Irodalom Klub ][ Minden Ami Irodalom ][ Olvasóterem ][ Képtár ][ Műterem ][ Fórum ]
Hoppá !!!

FULLEXTRA.HU OLDAL
A FACEBOOKON IS!
Könyvet szeretnél?
Kedvenc versek
a You Tube-on
Tedd fel a kedvenceidet.
Ellenőrizd a helyesírást,
ha nem vagy biztos benne!
Tagjaink könyveit itt rendelheted megVersműhelyPályázati lehetőségekFullextra Arcképtár


Küzdőtér

Szia, Anonymous
Felhasználónév
Jelszó


Regisztráció
Legújabb:
: quietcool
Új ma: 0
Új tegnap: 0
Összes tag: 9080

Most jelen:
Látogató: 13
Tag: 0
Rejtve: 0
Összesen: 13


Támogatónk


Fullextra Szépségszalon
CÍMVÁLTOZÁS!
2016.jan.11-től
Bp.XVIII. Üllői út. 365.


Üzenőfal
Arhívum   

Csak regisztrált felhasználók üzenhetnek. Lépj be vagy regisztrálj.

Szolgáltatások
· Home
· Arhívum
· Bloglista
· Fórumok
· Help
· Hír, cikk beküldő
· Irodalom
· Irodalom Klub friss
· Journal
· Keresés
· KIRAKAT
· Kirakat Archivum
· Magazin
· Mazsolázó
· Mazsolázó Archivum
· Mazsolázó beküldő
· Minden Ami Irodalom
· Mindenkinek van saját hangja
· Műterem
· Nyomtatási nézet
· Olvasóterem
· Partneroldalak
· Privát üzenetek
· Személyes terület
· Témák, rovatok
· Üzenőfal
· Összesítő

Ajánlott weblapok
· 1: vers zene.lap.hu
· 2: Egy lélek csillan
· 3: Alkotó.lap.hu
· 4: Hegedűs Csaba honlapja
· 5: haiku.lap.hu
· 6: Fényfa
· 7: Végh Sándor személyes honlapja
· 8: kortársirodalom.lap.hu
· 9: Máté László honlapja
· 10: Janusvers
· 11: Gligorics Teru Versei
· 12: A Hegy - NeMo blogja
· 13: Zsefy Zsanett
· 14: SOmannák
· 15: Ararát
· 16: magyarirodalom.lap.hu
· 17: Dezső Ilona Anna honlapja
· 18: Orbia
· 19: Haász Irén weblapja
· 20: Olvasás lap.hu

cheap cigarettes sorry.
Az évszázad nyelvvitája 1.
Tithonos

A közel hetven évig tartó sumér nyelvvita a forradalmakat gúzsba kötő évektől az első világháború világégéséig tartott.


A magyar és az európai nemzetek szabadságharcainak leverését követő években másfajta forradalom tombolt az európai kulturális életben. Olyasféle, melyben mi sokáig nem vehettünk részt, de közvetetten rólunk is szólt.
Egyik oldalon álltak azon tudósok, kik egy indoeurópai ősnyelv megtalálásában voltak érdekeltek, s akik kutatásai egy harmadik, az egész nyelvtörténetet meghatározó teóriát állították fel. Ezek a tudósok nemcsak többen voltak, hanem érveik és tudásuk hatalmával átformálták az egész ókori kultúráról és nyelvfejlődésről kialakult képet. Eredményeik nem kezdeti feltevésüket indokolták. Ellenkezőleg, teljességgel az indoeurópai ősnyelv elsődlegességét cáfolták.
A másik oldalon álltak a sémi nyelvek ősiségét és elsőbbségét védelmező nyelvészek. Nagy tudósok voltak, de érvelésük során sokszor a tudományt is feladták, hogy politikai szempontjaik érdekében összekuszálják a tudomány irányait.
A közel hetven évig tartó sumér nyelvvita a forradalmakat gúzsba kötő évektől az első világháború világégéséig tartott.

1850-ben Edward Hincks angol asszirológus egy sémi nyelvtől idegen írás gondolatát vetette fel, mely szerinte indoeurópai nép nyelve volt, s mely nép erős összeköttetésben élt az egyiptomi kultúrával és írással.
Hincks volt az első, aki elsőként megfestette írásjelekből a Nebukadnezar és Sanherib, nevét, és kimutatta az asszír írás szótagjellegét.
1857-ben megváltoztatta a egyiptomi származáselméletét, és az ékírás őshazájaként a Tigris és az Eufrátesz közét jelölte meg. Rawlinson után akkádnak nevezte az írásfeltaláló nép nyelvét, de nem tágított az indoeurópai származáselmélettől sem.

1853-ban kezdi első eredményeit Creswicke Henrik Rawlinson, akinek nagy érdeme volt a behisztani feliratnak pontos lemásolása, aki az archeológia és az ókori nyelvek kutatásának területén forradalmi eredményeket ért el, s rendkívül nagyszámú asszír és babiloni ékiratot gyűjtött össze Babilon és Ninive romjai között, és ezeket sikerült neki más régészek segítségével megfejtenie. Rájött, hogy az Achémenida királyok előtti időkből származó ékiratok egy sémi nyelvektől idegen nyelven írtak, melyet ő szkítának vélt, s ekként tájékoztatta az angol tudományos köröket. Erre rögvest a sémi nyelvek elsőségét hirdető körök megszólaltak. Elsőként Rawlinson elméletét Löwenstern nevezte fantazmagóriának.
Julius Oppert 1855-ben jut arra a megállapításra, mellyel Rawlinson kutatásait igazolja, mely szerint egy nem sémi, egy a szkíták által meghonosított ékírásos nyelvet vélt kiolvasni a méd királyok előtti korból kiásott ősi táblák alapján. Mikor az Achémenida feliratok olvasásakor szkíta gyököket talált, bizonyítottnak látta azt az előfeltevését, mely szerint az általa tizenhat fajta ékírástípust egy ősi szkíta ékírás előzte meg, mely szkíta nyelvű nyelvű nép találmánya, s a többi ennek az átvétele.
Oppertnek Hunsdorfer (Hunfalvy) Pál már az első bizonyítási kísérletek idején hevesen nekitámad.

„Oppert nagy munkáját, melyet a borzipai felirat fejtegetésiben is emleget, várva várjuk; s ha legnagyobb óvakodással nézünk is eleibe, lehetetlen mindazonáltal tagadni a megragadó érdeket, mellyel reánk tekint. Az altáji nyelvtudomány sokkal nevezetesebb helyet készül foglalni az európai tudományban, mint magunk mertünk neki kitűzni. Mióta szerencsém van ezen nagy tárgyról - értekezni az akadémia üléseiben, e kép lebeg vala, elmém előtt: Az egybehasonlító magyar nyelvészet igen is altáji nyelvészet lesz, mely az altáji nyelvek tudományát ki fogja sütni; s azt az árja és sémi nyelvtudományok mellé harmadik tagul sorozni. Ebben a különbszerű magyar nyelvtan és szókönyvi készület is maga méltóságához illőleg alaposan és világ-viszonyi tudattal fog előteremni. Ilyen készültségű altáji nyelvtudomány az altáji népek középkora és ó-kora történeteit napvilágra fogja hozni, mi által az egyetemes történelem sok hézagja be lesz töltve, és hibásan megírt lapjai kiigazítva. Végre a szerencsés véletlen, vagy miért ne mondjuk? isteni gondviselés által megőrzött finn népköltés, jelesen a Kalevala, az emberiség ős szellemi birtokát kiegészítvén, s a közép ázsiai népeknél is remélhető ókori kincsek hozzája csatlódván az altáji népek új tulajdonságuknál fogva is be fognak állani a szellem hirdetői közé, -miben én legnagyobb diadalát szoktam sejteni saját képi tudományunknak. - Ez vala azon eszménykép, melyből erőt és kitartást nyertem a nem- háládatos munkára. Felszólítom azokat, a kik tudnak és akarnak ítélni, ha nem ment-e ily irányba kicsi iparkodásom, s ha nem volt-e kész lemondani a közönség helyesléséről is, csak megtarthassa ez irányt.
Most Oppert és mások által olyan kilátás nyílik előttünk, milyen az előtt senkit sem buzdíthatott nálunk a gyűlöletes nyelvtanulásra. Álljunk mindnyájan ez új kilátóra; s ítéljünk, vajon eddigi iparkodásunk elfordít-e a nagy, de még homályos céltól? Vagy nem érünk-e inkább ez által legjobban meg annak megítélésére sőt megtanulhatására is, a mi nélkül Oppertnek s bárkinek kutatásait nem használhatnók? A finn tudomány nélkül nem értené Oppert a Szardapálokat, Nabukhodonozorokat, Dáriusokat, mert az északi finnek nyelve a legrégibb alakban tűnik elő.
Hasonlót kell mondanunk a Léna mentiben lakó szakákról, kiknek nevét már Herodotosz ismerte. Dél felől tolattak ezen népek északra, s ki mennél északibb most, annál előbb érezte vala a déliek tolását; s mert északra került, azért maradt meg. - Ezeket ajánlom figyelmébe mindenkinek, ki a magyar-finn kérdésről csak Budai Ézsaiás, Fessler stb tudásával mer ítélni, - mert ma holnap Nabukhodonoszor is fel fog támadni ellenük.- Mi pedig nem tehetünk róla, hogy ez alkalommal is Bábel tornyáról értekezvén a Kalevalával és finnismussal végezzük.”


Oppert a kujundsiki táblák tanulmányozása után úgy tájékoztatta a tudományos közvéleményt, hogy az ékírást megteremtő nép sem indoeurópai, sem nem sémi, hanem turáni, melynek nyelve a magyar és a török nyelvekkel hozható összefüggésbe. Ama nép a szkíta, turáni vagy tatár népek ősnyelve lehetett, mely az Ural tájékán élt. Bizonyítása az asszír nyelvre is kihatott, mert tagadta annak asszír származását. Az ékírásos ősnyelv szillabikus ((szótagíró) karaktere miatt a sémi nyelv származáselméletét is elvetette.

1859-ben már három szkíta nyelvet ismertet: kasdo-szkítát, méd-szkítát és összszkítát. Hangsúlyozza, hogy az ősszszkíta nyelv, mint az ősi ékírás nyelve a magyarral, törökkel és mongollal hozható összefüggésbe.

Tíz esztendővel később az ősi nyelv kialakulásának földrajzi helyét északra tolja, s ekkor nevezi először sumérnek az írásfeltalálók nyelvét. Álláspontja annyiban módosul, hogy eme ősi nyelvet a magyarral, finnel és törökkel hozza rokonságba.


Ideje: Július 07, szombat, 13:37:18 - fullextra

 
 Nyomtatható változat Nyomtatható változat  Küldd el levélben! Küldd el levélben!
Vissza Rovathoz

Dolgozat

"Az évszázad nyelvvitája 1." | Belépés/Regisztráció | 19 hozzászólás | Search Discussion
Minden hozzászólás a beküldő tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.

Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj

Re: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- mango Ideje: Július 07, szombat, 15:00:03
(Adatok | Üzenet küldése | Blog)
...megint egy kitűnő cikk, melynek méltatásához én nagyon kevés vagyok, de szótlanul nem mehetek el mellette.

Igényes, informatív és "köd-oszlató" dolgozat, mindannyiunk okulására.
Tudom, mennyire szívügyed e téma (is).

Mindig tudsz tanítani, - engem legalábbis... :)Re: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- stelltesor Ideje: Július 07, szombat, 16:42:38
(Adatok | Üzenet küldése)
Még időben olvashattam ezen esszédet is. Remekül jött a jelenlegi kutatásaim anyagához: alátámasztja mindazt, amit eddig olvastam, összegyűjtöttem. Köszönöm Neked.
Jelentkezem e hó 20-a után, holnap utazom, kora reggel indulok.Re: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- kisssp Ideje: Július 07, szombat, 22:00:26
(Adatok | Üzenet küldése | Blog)
Nagyon érdekes dolgozat! Érdeklődve olvastam.
Üdv.: PéterRe: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- Piba Ideje: Július 08, vasárnap, 15:00:55
(Adatok | Üzenet küldése | Blog)
Kedves Tithonos, Nekem megvan az a konyv, The sumerian wonder, By jose Bodiny. Angolul van irva, es sajnos Floridaban hagytam. De bisztos megtalahatod a konyvtarban othon is. Ez a konyv pontossan ramutat a sumerok es Magyarok rokonsagara. Udv Piba.Re: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- zsuzsuzsu Ideje: Július 08, vasárnap, 21:18:10
(Adatok | Üzenet küldése | Blog)
Örültem nagyon a folytatásnak, Tithonus.
Annál is inkább, mivel ez a téma férjem egyik legkedvesebb kutatási területe volt. Tulajdonképpen Ö nyitotta fel a szememet, hihetetlenül sokat beszélgettünk a magyar nyelv eredetéröl.
Két kérdés merült fel bennem, l.sz. válaszolj rá:
- ha jól emlékszem, Károly emlitett egy régészeti kutatást, ahol senki nem értette meg az irást, kivéve egy magyar kutatót. Rovás irással irták ugyanis. Vajon jól emlékszem?

- Férjem szerint a héber nyelv nagyon hasonlit a magyarra, különösen a ragok elhelyezkedése terén. Azaz, hogy nem a szó elött, hanem utána állnak.

Egyébként a magyar nyelv itt, nyugaton is elismerten különlegesség. No persze, nem mindenkinek. Az itteni Bölcsészkar " Francia nyelv idegeneknek" képzésen külön szót ejtettek róla. Nagy örömömre!
ZsuzsiRe: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- Audrey Ideje: Július 08, vasárnap, 22:08:32
(Adatok | Üzenet küldése)
Sajnos nem értek hozzá, és tudományos kutatást sem folytattam, csak az érzéseimre hagyatkozhatok a véleményformálásban. Számomra sem a finn, sem a sumér eredet nem meggyőző. Hallottam már olyat is, hogy a japán nyelvre is hasonlít a nyelvünk szerkezete, és a japánt a magyarok akcentus nélkül meg tudják tanulni. Érdekes.... Ha logikusan gondolkodunk, akkor nem szabad pusztán a nyelvi hasonlóságokból túl merész következtetéseket levonnunk. Inkább antropológiai vizsgálatokat végeznék. Így eleve kizárnék mindenéle skandináv, vagy éppen sémi-hámi rokonságot. Eredetünk, őshazánk legnagyobb valószínűséggel belső Ázsia, Mongólia sztyeppéi, ahol a nomád népek jellemzően éltek. Onnan húzódtak őseink fokozatosan nyugatra. Keveredtek más népekkel, ahhoz idomult a nyelv, s ezért visel magán annyiféle jellegzetességet. Oppert megközelítését találom a legelfogadhatóbbnak.Re: Az évszázad nyelvvitája 1. (Pontok: 1)
- tengri Ideje: Január 03, vasárnap, 21:02:04
(Adatok | Üzenet küldése)
Elsősorban Badinyról: Én keményebben fogalmaznák, mert nem lelkesedést, hanem ellentmondást nem tűrő hangnemet és rendkívül alacsony szintű tárgyi tudást vélek felfedezni a műveiben. A legtöbb érve állításának bizonyítására nagyjából így hangzik: így volt, mert így volt! Tisztán látni! Csak így lehetett!
A tárgyhoz pedig: létezik egy nem nyelvtudományi megközelítés is, ami szerintem épp olyan fontos, mint az.Mezopotámiában az Eridu- Ubaid kultúráról nagy valószínüséggel feltételezhető, az azt követő Uruk kultúráról már biztosan tudjuk hogy sumer volt. Az élelmiszertermelő gazdálkodás ( öntözéses földművelés, az állatok domesztifikációja) és az eszközök fejlettsége következtében fellépő túlnépesedés kikényszerítette az elvándorlást erről a térségről. A telepesek több hullámban hatoltak be a Turáni Alföldön és a Délorosz sztyeppeövezeten keresztül a mai Nyugat- és Kelet-Európába. Nekik köszönhető tulajdonképpen az itteni civilizáció. Szinte kizárt, hogy létezett olyan nép, melyre ilyen vagy olyan módon ne hatott volna e műveltség illetve maga a nyelv. Emellett a magyar nyelvvel rengeteg egyezés mutatkozik és ismét csak a régészet oldaláról nézve. a kőrösi-kultúra leletcsoportja nagyfokú egyezést mutat a sumer kultúrkör régészeti hagyatékával. Hely és idő híján csak ennyit.
Becse a táltosPHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.12 Seconds
pharmacy online