Ahogy Te vagy, úgy vagyunk mi is!
Dátum: December 20, péntek, 21:31:13
Téma: Ország Világ


Hiába minden szép ívű dal, míves mondat, rímek, könnyek, és fénnyel teli lélek! Jézus nem érkezik a tömjénfüsttel terhes arany templomokba, mert nincs cipője!


"Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét." (Lukács evangéliuma 4, 18-19)

Hiába minden szép ívű dal, míves mondat, rímek, könnyek, és fénnyel teli lélek! Jézus nem érkezik a tömjénfüsttel terhes arany templomokba, mert nincs cipője! Ne várjátok asztalotokhoz, hiszen szent kötelessége van! Milliárdnyi az adószedő! Nincs ember kihez szólna, nem érti a feliratokat, kocsmák füsttelen kriptájában nincs merengő költő, oktalan a miért, és szótlan a semmijét féltő. Vizét vesztett kutaknál hamis üvegen csillan a kezét mosó Pilátusok gyengesége! Ne kérdezzétek, mikor jön!

Hiszed Őt? Sírtál talán érte a kereszt alatt? Gondoltál-e rá, amikor beteged meggyógyult? Nem átkoztad-e, amikor veszteség ért? Mi van az arcodon, amikor megtehettél volna érte, - a legkisebbért - bármit, hogy érte tedd meg? Nem loptál-e csókot, időt? Tisztelted-e távoli atyád, és nem voltál-e irigy más gazdagságát látva? Hamisan sem tanúztál, cinkosan sem bújtál a kérdések, a sorsok, a hajléktalan elől? Pedig lehet Ő volta az! Kartonpalástot viselt, szakállába beleette magát a farizeusok látványának nehéz váladéka. Ott köhögött, és vonszolta ilyen-olyan életének bűzét! Körme alatt a Názáretbe vezető út minden mocska! Semmi nem volt előtte, és nincs utána, mi tisztább volna!

Nasrat, Nasrat! Őrködő asszony, merre jársz fehér ruhádban? Hol vannak a pálmaágat porba hajítók? Készítsd kendőd, lelked nagy bánatára! Rólad mintázódik századok, ezredek fájdalma! Ne higgy a nép tisztánlátásában! Megfeszíttetik fiad, s nem kell harminchárom év sem! Pedig szépen lobog a gyertya lángja, és jászolt képzel minden hitetlen, minden sarokba, de megbotlik az első lépcsőnél kereszt nélküli útján.

Halljad rabbi! Ember fia, Jézus! Kérünk, de nem kapunk! Kopogtatunk, de meg nem hallgattatunk! Ítélkezünk, pedig ellenedre való, s nem törődünk szent mértékeddel! Követ, aki követ, és látja az élet világosságát, és nem tartja vissza saját vérét, ha útra kel hegyeken, vizeken túl!

Rabbi! Tudnod kell, hogy éheznek, és szomjaznak! A végtelen kosárnyi hal is kevés, mert egy mindig van, ki többet, és még kér semmi hatalmáért! Sok itt, és mindig van egy újabb kinevezett messiás, kinek méz a szava, de korbács a tette! Örüljünk, és ujjongjunk Jesua, hogy a mennyben jutalmunk lesz? Pedig nekünk itt a földi élet fáj, s nincs már áldozatunk! Mit adhatnánk cserébe vasszöged csontrepesztő sikoltásáért?

De csak gyere Te pásztorok pásztora! Készülj sok igével Jézus, Isten fia! Legyen számolatlan az örömhír, mit hozol! Legyen munkáról, meleg szobáról, felelős írástudóról, alázatos gyermekről, mit hozol! Tudjuk, sok a tennivalód, de annyi gyógyítás, csodatevés közt kérünk, ne feledkezz meg ártatlan lelkű lélek szolgáidról! Itt zenélnek, festenek és írnak, máztalan arccal bámulnak művedre, és tűrik a kacagást, elnéző mosolyt ők, ezek a gyámoltalan bohócok! Hiszen, ahogy Te vagy, úgy vagyunk mi is! Kitaszítottak, és Utunkért mégis áldottak!


Az írás tulajdonosa: Fullextra.hu
http://www.fullextra.hu

Az írás webcíme:
http://www.fullextra.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=3173
pharmacy online