Gondolatok a középkorról II.-A feudlizmus
Dátum: Július 11, kedd, 16:02:10
Téma: Régi próza beküldések (leállítva)


A középkor hármas rétegzettségű:

1. A szerzetes imája
2. A lovag kardja
3. A jobbágy munkája
tartja fenn a társadalmat
(A sorrend kötött és és nagyon fontos!)

A hűbériség lényege: kölcsönös katonai segítségnyújtás.
>A tehetősebb lovag a kevésbé vagyonos társától - annak fejében, hogy őt megoltalmazza - katonai segítségnyújtást vár el.

Georges Duby, Tacitus Germanicája alapján kimutatta, hogy már a germán gyalogoskatonák között is létrejöttek ilyen szerződések - általában szóban - a Kr. u. II. sz. környékén.

A változás a Kr. u. VIII. sz.-ban következett be, a hadviselés módjában. Ekkor jelenik meg ugyanis a germánok körében a nehézpáncélos lovas harcmodor, egyelőre nagyon szűk csoportokban ( a nehézpáncélos felszerelés meglehetősen költséges felszerelés- nagyjából egy falu ára).

Ehhez a harcmodorhoz egy új ún. hidegvérű lófajtát kellett kitenyészteni, amely képes volt a súlyos, nehéz páncélt viselő katona hordozására. (A hadapród neve ebben az időben dextrarius> aki jobb kezével odavezeti a lovat)

Ez kényszeríti ki, hogy a több földet birtokló germán, azért, hogy kevésbé tehetős - többnyire gyalogos - társa őt lóval ellássa, azt földdel javadalmazza, hogy majd ez a gyalogos katona, a föld javaiból gazdálkodva, magát lovas harcmodorban harcolóvá képezze át, ily módon is segíteni tudja nagyurát.

Elsőként a frank uralkodó, Martell Károly adott földet a gyalogosainak, hogy harcmodorukat lovas harcmodorrá képezzék át.
Az így kialakított rendszert piramidális hűbériségnek nevezzük, mert a legnagyobb hűbérúr - a király - egy részt átad hűbéresének, az ebből a földből szintén egy részt az ő hűbéresének, majd a rendszer legvégén megjelenik a jobbágy.

Normandiában, Rouen vidékén egy másfajta rendszer, az ún. normann szisztémájú hűbériség alakult ki.
Ennek lényege, hogy a legnagyobb hűbéres - a király - megtiltja a birtokok továbbosztását és minden hűbérest a saját hűségére esket fel.
Ezt először Hódító Vilmos alkalmazza, amikor a hastingsi csata után, 1066 karácsonyán 4000 lovagot esket fel a saját hűségére. A normann szisztéma még Dél-Itáliában és Szicíliában terjed el, ahová VII. Gergely pápa hívja mega normannokat az arabokat kiszorítandó.

A piramidális rendszert Nagy Károly lovagjai viszik el a Loire vidékéről Észak-Itáliába és az Ibériai-félsziget északi részébe.

A Német-Római Birodalomban egy harmadik típusú feudalizmus terjed el, a főpapi hűbérek rendszere. Lényege, hogy a hűbérurak mind főpapok, akik felett elvileg csak a pápa rendelkezhet, a német-római császár nem. (Ez lesz majd az invesztitúraharc fő oka.)

Feudalizmuson mindig a hűbérúr és hűbérese viszonyát értjük. Ez nem jelenti azt, hogy a hűbéres megalázó helyzetben lenne hűbérurával szemben. (Az ábrázolásokon szinte soha nem hajtja meg a fejét). A hűbérúr legfőbb kötelességei közé tartozott, hogy megvédje hűbéresét.

Ajánlott irodalom:
Georges Duby:-A katedrálisok kora
-A lovag, a nő és a pap
-Emberstruktúrák a középkorban

Bencés regula
Tacitus: Germanica

Az írás tulajdonosa: Fullextra.hu
http://www.fullextra.hu

Az írás webcíme:
http://www.fullextra.hu/modules.php?name=News2&file=article&sid=813
pharmacy online